headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Office Manager-#1816

Client Information

1000-2000

N/A

Job Information

Office Manager

Mô tả công việc:

Quản lý phòng Nhân sự:

- Quản lý và hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế của Công ty. Kiểm soát đánh của nhân viên bộ phận phụ trách.

- Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực: tuyển dụng , Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động, lương, thưởng.

- Quản lý chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của phòng nhân sự, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ công việc của nhân viên trong phòng; hội ý với nhân viên trong phòng để giải quyết các công việc đột xuất; góp ý xây dựng và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn từng hệ thống.

Quản lý phòng xuất nhập khẩu

Giám sát các nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong ngành may mặc

-   Chỉ đạo nhân viên XNK giải quyết vấn đề

-   Tham gia vào các quá trình quyết toán, công ty vận tải, logistics, forwarder,  hải quan

Quản lý phòng mua hàng

-    Gíam sát đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng Hướng dẫn và quản lý các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng

Quản lý tổng vụ

-    Quản lý Các công ty, nhà thầu thuê ngoài như:

-    Bảo vệ, tạp vụ, xây dựng, công ty gia công sản phẩm

YÊU CẦU:

- Chuyên môn: Đại học Luật, ĐH khác chuyên ngành Quản trị Nhân lực,...
- Kinh nghiệm: đã có ít nhất 5 năm làm quản lý ở vị trí tương đương của Doanh nghiệp may mặc có ít nhất 500 lao động
- Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng, xây dựng kế hoạch, kỹ năng giao tiếp tốt
- Phong cách làm việc quyết đoán, chịu áp lực cao trong công việc
- Thực hiện các công việc phát sinh khác 
- Kỹ năng, khả năng:
• Kỹ năng hoạch định chiến lược, phát triển và thực thi
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.
• Kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và khác biệt.

-Biết tiếng Hàn và tiếng Việt

 

General Information

Ho Chi Minh

Fashion/Garment

Manager

Human Resources

Negotiation

Contact Us

Office Manager job closed

An Nguyen

an.nguyen@headhuntvietnam.com

0989.840.278

Office Manager

Negotiation

Ho Chi Minh

Fashion/Garment

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


Hr Business Partner (hr Manager)

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Digital Marketing Internship

Marketing - Promotion - Advertising | Entry Level

Ho Chi Minh

Business Development Executive (expat Only)

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Engineer

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Embedded Software Engineer

IT - Systems - Technology | Specialist

Ho Chi Minh

Career Advice

Go to top of page