headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Office Manager-#1748

Client Information

50-100

Our client is education school

Job Information

Office Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức, Hành chính, Nhân sự Công ty:
- Quản lý và phân bổ công việc liên quan tới công tác hành chính, nhân sự, pháp lý, và toàn bộ các văn bản hồ sơ công ty. 
- Lên kế hoạch tuyển dụng và chịu trách nhiệm tuyển dụng theo yêu cầu từ các bộ phận. 
- Chịu trách nhiệm đề xuất và thưc hiện các chính sách về khen thưởng, xử phạt vi phạm liên quan đến công tác nhân sự của Công ty.
2. Tổ chức, vận hành lớp học: 
- Tổ chức, sắp xếp Giảng viên, Học viên, thời gian và theo dõi tình hình hoạt động, chất lượng vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh của các lớp học đang diễn ra.
- Tổ chức, sắp xếp lịch khai giảng mới các lớp học hàng tháng theo đặt hàng từ Khối kinh doanh.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng: tiếp nhận, trao đổi, phản hồi và xử lý các câu hỏi, yêu cầu hoăc các vấn đề từ Học sinh, Phụ huynh học sinh. 
- Nghiên cứu, đề xuất và soạn thảo văn bản, chính sách các quy định đối với công tác vận hành lớp học; chính sách thù lao Giảng viên, và tối ưu hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên. 
- Tổng hợp thời gian giảng dạy, thù lao cho giảng viên, công tác viên.
3. Quản lý, tổ chức sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tài sản Công ty.
- Chịu trách nhiệm Mua sắm, Quản lý và thực hiện công tác kiểm kê, Báo cáo định kì về cơ sở vật chất tài sản, công cụ, dụng cụ, học liệu, … của Công ty.
- Thực hiện quản lý và mua sắm Văn phòng phẩm, Tư liệu, trang thiết bị phục vụ học tập.
4. Các hoạt động khác:
- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Giáo dục hoặc chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
- Có khả năng quản lý toàn bộ công việc HCNS và vận hành văn phòng
- Nhiệt huyết, đam mê với ngành nhân sự, yêu thích trẻ em
- Chịu đươc áp lực trong công việc

WORK LOCATION

Dist. 2

General Information

Ho Chi Minh

Education

Manager

Operation

Negotiate

Contact Us

Office Manager job closed

Lan Pham

lan.pham@headhuntvietnam.com

0903613004

Office Manager

Negotiate

Ho Chi Minh

Education

Operation

Manager

Follow us on linkedin


Senior Customer Service

Customer Service | Experienced

Ho Chi Minh

Factory Hr And Admin Manager

Human Resources | Manager

Dong Nai

Assistant Manager For Freight Forwarding Team

Logistics - Distribution | Manager

Ho Chi Minh

Senior Qa Engineer

IT - Systems - Technology | Manager

Ho Chi Minh

Maintenance Executive

Maintenance - Facilities | Experienced

Dong Nai

Go to top of page