headhunt vietnam logo Leading to Bridge

.NET Teamleader-#1955

Client Information

50-100

A company specialized in IT services.

Job Information

.NET Teamleader

Mô tả công việc:

Là trưởng nhóm dự án (Team Leader), bạn cần thành thạo trong việc sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm, có kiến thức về công nghệ, kiến trúc và thiết kế phần mềm cũng như kỹ năng trong việc quản lý đội nhóm để hoàn thành công việc. Bạn cần đảm nhiệm 3 nhiệm vụ chính sau:
-     Làm việc với các chuyên gia kỹ thuật bên phía khách hàng, phân tích nghiệp vụ về thiết kế và kiến trúc hệ thống, tối ưu hóa khả năng vận hành cũng như mở rộng của dự án.
-     Cài đặt code mẫu hoặc các chức năng / yêu cầu phức tạp, tư vấn và hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật cho nhóm nhằm giải quyết các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
-     Ước lượng chi phí và thời gian thực hiện dự án. Theo dõi tiến độ của dự án và thực hiện các giải pháp cần thiết để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Yêu cầu:

-     4+ năm kinh nghiệm làm .NET.

-     Kinh nghiệm quản lý team khoảng 5 người trở lên.

-     3+ năm kinh nghiệm làm dự án trong nước.

-     Có nhiều kinh nghiệm làm việc với .NET Framework (ASP.NET MVC, ASP.NET Web Form).

-     Có kinh nghiệm phát triển các web service API.

-     Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle databases, MSSQL.

-     Có kiến thức/kinh nghiệm làm việc với HTML5, Javascript – jquery, CSS, bootstrap.

-     Có kinh nghiệm làm việc với khác công nghệ khác như nodejs, java… là một lợi thế.

-     Có khả năng nắm bắt các công nghệ mới.

-     Kỹ năng giao tiếp tốt

-     Có khả năng viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng như tài liệu kỹ thuật.

-     Khả năng làm việc áp lực cao.

-     Có kinh nghiệm làm việc với source code control tool (git, svn, tfs).

-     Vị trí này không cần sử dụng tiếng Anh hoặc ở mức giao tiếp căn bản.

General Information

Ho Chi Minh

IT

Senior Specialist

IT - Systems - Technology

25-35 million/month

Contact Us

.NET Teamleader job closed

Lan Pham

lan.pham@headhuntvietnam.com

0903613004

.NET Teamleader

25-35 million/month

Ho Chi Minh

IT

IT - Systems - Technology

Senior Specialist

Follow us on linkedin


Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Dong Nai

Pre-sale & Post Sale Manager / Project Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

C&b And Admin Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Territory Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page