headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Import - Export Expert (Chuyên viên xuất nhập khẩu)-#1962

Client Information

500-1000

A well-known electronic company from Japan.

Job Information

Import - Export Expert (Chuyên viên xuất nhập khẩu)

 • Thực hiện các hoạt động, thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan đúng thời hạn.
 • Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về giao nhận, bảo hiểm hàng hóa...
 • Cập nhật hàng về, hàng xuất đi, invoice hàng xuất theo ngày
 • Nhận chứng từ hàng nhập và hàng xuất gốc từ forwarder
 • Liệt kê danh sách các tờ khai hàng nhập và hàng xuất đưa vào danh sách thanh khoản
 • Cập nhập số tờ khai của các invoice xuất và nhập định mức, tỷ lệ hao hụt của từng model
 • Tổng kết lượng nguyên vật liệu tồn của tháng trước, kiểm tra lượng tồn lý thuyết và lượng tồn thực tế nhằm điều chỉnh số liệu hợp lý
 • Tổng hợp hàng nhập, hàng xuất, lượng nguyên vật liệu tồn của tháng, định mức và tỷ lệ hao hụt để làm dữ liệu thanh khoản
 • Tổng hợp hồ sơ thanh khoản, đối chiếu dữ liệu với bộ phận kế toán, nộp hồ sơ thanh khoản và giải trình khi có yêu cầu.
 • Làm báo cáo quyết toán.
 •  Xin C/O
 • Xin dán nhãn năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương.

General Information

Ho Chi Minh

Electronic

Experienced

Import - Export

Negotiable

Contact Us

Import - Export Expert (Chuyên viên xuất nhập khẩu) job closed

Thien Tran

thien.tran@headhuntvietnam.com

0932015695

Import - Export Expert (Chuyên viên xuất nhập khẩu)

Negotiable

Ho Chi Minh

Electronic

Import - Export

Experienced

Follow us on linkedin


Legal Counsel

Legal Compliance | Experienced

Dong Nai

Pre-sale & Post Sale Manager / Project Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

C&b And Admin Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Territory Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales Manager

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page