headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Export Sales Manager-#1862

Client Information

100-500

Sản xuất và cung ứng sản phâm đồ ăn đóng gói.

Job Information

Export Sales Manager

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Đề xuất định hướng, mục tiêu và xây dựng phương án kinh doanh trong ngắn, trung, dài hạn và các giải pháp chiến lược kinh doanh trong phạm vi chức năng được phân công.
- Lập giải pháp và lộ trình để thực hiện mục tiêu.
- Thực hiện phân tích thị trường, ngành hàng, biến động tỷ giá.
- Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các mặt trong lĩnh vực phụ trách.
- Phối hợp với trưởng phòng khác trong việc lập kế hoạch ds hằng năm, tháng, quý
- Kiến nghị cơ cấu tổ chức nhân sự liên quan đến phòng phụ trách.
- Phân công, phân nhiệm, mô tả công việc cho các nhân sự thuộc phòng phụ trách.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế, tham mưu/đề xuất trong công tác mua bán hàng hóa quốc tế, đề xuất sp phù hợp cho thị hiếu người tiêu dùng các quốc gia 
- Triển khai, giám sát các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Đề xuất tham gia các hội chợ quốc tế nếu cảm thấy phù hợp
- Giám sát việc thực hiện các hoat động giao dịch, đàm phán hợp đồng, lập bộ chứng từ, công tác vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu…
- Xây dựng văn hoá làm việc, củng cố và cải thiện quy trình tác nghiệp/ cách thức quản lý tác nghiệp.
- Tham gia việc xây dựng, cải tiến liên tục và triển khai vận hành tất cả các quy trình quy định liên quan đến công việc đảm nhiệm nhằm đạt hiệu quả công việc một cách cao nhất.
- Các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc chỉ đạo trực tiếp từ Ban Lãnh đạo hoặc theo quyết định ủy quyền.
- Thực hiện các cv tác báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý , báo cáo năm cho TGĐ 
- Thực hiện các cv kế hoạch tuần, Tháng, quý , năm cho phòng DKXNK 
- Tham gia các cuộc họp cùng các TP ban và cuộc hợp giao ban tuần của phòng 

YÊU CẦU HỌC VẤN

- Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Ngoại thương/ kinh doanh quốc tế/ quản trị kinh doanh…
- Kiến thức pháp luật: Am hiểu về luật mua bán quốc tế

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
- Có ít nhất 03 đến 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/ Phó phòng kinh doanh quốc tế trở lên hoặc tương đương
- Có năng lực tốt ở các mảng: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Phân tích ngành hàng
- Am hiểu về ngành hàng nông sản, thực phẩm khô, ngành hàng FMCG
- Có mối quan hệ thị trường quốc tế liên quan ngành hàng tương đương

KỸ NĂNG:
- Có khả năng bán hàng xuất khẩu và nắm bắt thông tin thị trường tốt
- Có khả năng lập và triển khai kế hoạch/ mục tiêu đơn vị.
- Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Có khả năng quản lý, phân công, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên
- Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên

Yêu cầu khác:
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7
- Địa điểm: Cộng Hòa, Tân Bình

General Information

Ho Chi Minh

FMCG

Manager

Sales - Account Management - Client Services

1500-2000USD

Contact Us

Export Sales Manager job closed

Lan Pham

lan.pham@headhuntvietnam.com

0903613004

Export Sales Manager

1500-2000USD

Ho Chi Minh

FMCG

Sales - Account Management - Client Services

Manager

Follow us on linkedin


Trợ Lý Kiêm Thông Dịch Viên Việt - Trung

Translate - Interpret | Experienced

Binh Duong

Service Engineer

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ha Noi

Sales Executive - Automation Industry

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Customer Service Manager

Customer Service | Manager

Ho Chi Minh

Sales Executive/ Leader

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ha Noi

Go to top of page