headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Chief Accountant- Retail industry-#1935

Client Information

1000-2000

A leading firm in F&B industry.

Job Information

Chief Accountant- Retail industry

Mô tả công việc:

1. Trách nhiệm chung:

• Tổ chức điều hành công tác kế toán theo đúng các qui định của pháp luật và các văn bản quy định của Công ty.

• Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

• Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quyết toán hàng năm, quyết toán các dự án của Công ty của các phòng ban Công ty.

• Phối hợp chặt chẽ với các khối khác/ các đơn vị trực thuộc trong triển khai hoạt động chung của Công ty.

• Xây dựng quan hệ tốt với cơ quan thuế địa phương, các cơ quan kiểm toán, kiểm soát.

 

2. Công việc kế toán:

• Chủ trì công tác quyết toán hàng năm, chủ trì làm việc với cơ quan kiểm toán, kiểm soát.

• Chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của số liệu kế toán các phần chi tiết và chốt sổ cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm);

• Theo dõi công việc của kế toán cấp dưới. Thực hiện công việc liên quan đến kế toán, kiểm tra, rà soát việc hạch toán kế toán từ kế toán các phần hành (Doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ, ngân hàng,…);

• Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;

• Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;

• Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty;

 

3. Công việc tài chính:

• Tham mưu cho Giám đốc Tài Chính Kế Toán về việc xây dựng các qui trình, qui chế phục vụ hoạt động kế toán của Công ty. Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của Công ty.

• Phân tích đánh giá số liệu kế toán, tham mưu đề xuất với Giám đốc về việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học khối Tài chính – Kế toán, có chứng chỉ đào tạo Kế toán trưởng. Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Quốc tế (IFRS);

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tổng hợp, ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên đã từng đảm nhận vị trí tương đương ở các hệ thống bán lẻ, F&B hoặc trong công ty đa quốc gia, quy mô lớn.

• Tiếng Anh và tiếng Việt thành thạo trong nói, viết, trình bày powerpoint.

• Thành thạo MS office và ERP (Oracle hoặc SAP).

• Kỹ năng Lãnh đạo, dẫn dắt và đào tạo nhân viên.

• Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu; chịu được áp lực công việc.

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

• Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

• Trung thực, thái độ tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

 

General Information

Ho Chi Minh

Food and Beverage

Manager

Financial - Accounting

Negotiate

Contact Us

Chief Accountant- Retail industry job closed

Ha Doan

ha.doan@headhuntvietnam.com

0909120982

Chief Accountant- Retail industry

Negotiate

Ho Chi Minh

Food and Beverage

Financial - Accounting

Manager

Follow us on linkedin


Execute Marketing

Marketing - Promotion - Advertising | Entry Level

Ho Chi Minh

HSE Manager

Environment - Health - Safety | Manager

Ho Chi Minh

Sales Head

Sales - Account Management - Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Digital Marketing Specialist/Expert

Digital Marketing | Experienced

Ho Chi Minh

Front end

IT - Systems - Technology | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page