headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Application Engineer-#1745

Client Information

50-100

Our client is a leading company in Scanning 3D.

Job Information

Application Engineer

Kỹ sư ứng dụng làm việc như cầu nối giữa khách hàng và nội bộ công ty.

- Tiếp nhận thông tin đầu vào và dự án từ khách hàng để thiết kế mới hoặc thiết kế lại, phát triển, thử nghiệm và triển khai trên hệ thống thiết bị demo.

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho khách hàng, kiểm tra ứng dụng, trả lời phản hồi của khách hàng.

- Thường xuyên thuyết trình và trình diễn công nghệ

Yêu cầu:

- Background Mechanical or Mechatronic

- Tiếng Anh tốt (4skills)

- Khả năng research và nắm bắt công nghệ nhanh.

General Information

Ho Chi Minh

Industrial

Entry Level

Engineering

8-10 mil

Contact Us

Application Engineer job closed

Lan Pham

lan.pham@headhuntvietnam.com

0903613004

Application Engineer

8-10 mil

Ho Chi Minh

Industrial

Engineering

Entry Level

Follow us on linkedin


Finance Director

Financial - Accounting | Manager

Ho Chi Minh

Legal And Compliance Manager

Legal Compliance | Manager

Dong Nai

Facility Accounting And Finance Manager- Thai Nguyen Province

Financial - Accounting | Manager

Thai Nguyen

Automatic Test Engineer

Quality Assurance - Control | Manager

Ho Chi Minh

Sr. Npi/manufacturing Engineer

Production - Manufacturing | Experienced

Dong Nai

Career Advice

Go to top of page