headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Japanese Planning Leader-#2444

Client Information

100 -500

Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật, chuyên cung cấp các phần mềm quản lý cho các công ty thuộc đa lĩnh vực: - Phần mềm quản lý nhân sự (IHRM) - Phần mềm quản lý sản xuất (IFMS) - Phần mềm quản lý tồn kho (IWMS) - Phần mềm quản lý quy trình phê duyệt - Điện toán đám mây Kintone

Job Information

Japanese Planning Leader

Job Description
- Điều phối viên dự án giữa khách hàng và đội ngũ thực thi dự án
- Thương lượng, báo cáo, đề xuất giải pháp với khách hàng đối với các vấn đề phát sinh
trong dự án
- Làm việc tại Nhật và Việt Nam theo yêu cầu dự án.
- Làm việc bằng 2 ngôn ngữ Nhật-Việt
- Sẵn sàng đi công tác trong sự điều phối của công ty.
Job Requirement
- Nam/Nữ độ tuổi từ 25-40 tuổi

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế từ 3 năm trở lên với các ngôn ngữ lập trình và công
nghệ thông dụng
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế làm kỹ sư cầu nối
- Trao đổi thông thạo bằng tiếng Nhật trong các dự án phần mềm ( N2, N1 là 1 lợi thế)
-....
- Cụ thể sẽ trao đổi qua phỏng vấn.

Skill:
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Kỹ năng làm việc đội nhóm đa văn hóa
- Kỹ năng thương lượng
- Kỹ năng quản lý nhóm
- Ý thức chất lượng và tinh thần phục vụ khách hàng
- Hiểu rõ văn hóa Nhật Bản
- Sử dụng thành thạo và hiệu quả tiếng Việt, tiếng Nhật

General Information

Ho Chi Minh

IT

Supervisor

IT - Software

1000$ - 2500$

Contact Us

Kiệt Ta OR An Nguyen

researcher1@headhuntvietnam.com OR ngocan.nguyen@headhuntvietnam.com

0

Japanese Planning Leader

1000$ - 2500$

Ho Chi Minh

IT

IT - Software

Supervisor

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Q/C Manager

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Manager

Binh Duong

Account Manager - Logistics

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Graphic Designer

Art / Creative / Design | Experienced

Ho Chi Minh

Outsystems Developer

IT - Software | Experienced

Singapore

Program Manager

Executive management | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page