headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Industrial Manager-#2252

Client Information

100 -500

A leading real estate company in Vietnam

Job Information

Industrial Manager

 • Đề xuất các biện pháp quản lý, kinh doanh và phát triển Khu công nghiệp;
 • Đề xuất các chính sách và biện pháp về quản lý môi trường trong Khu công nghiệp;

2. Ứng viên quan tâm Quản lý, theo dõi, tổ chức thực hiện công tác quản lý:

 • Quản lý hoạt động của KCN + TTCN theo đúng pháp luật Nhà Nước và Qui chế, kế hoạch của Công ty;
 • Tổ chức thực hiện chức năng được công ty ủy quyền theo giấy phép dăng ký kinh doanh của KCN và chủ trương của Chủ sở hữu;
 • Tổ chức thực hiện kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ của KCN + TTCN; theo dõi và thu hồi công nợ;
 • Tổ chức vận hành NMXLNT, kiểm soát và đánh giá tác động môi trường trong quá trình sản xuất của các DN trong KCN + TTCN, tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có);
 • Tổ chức vận hành và cung cấp nước sạch cho các DN đang hoạt động sản xuất trong KCN + TTCN;
 • Tổ chức vận hành và cung ứng điện năng cho các DN đang hoạt động sản xuất trong KCN + TTCN;
 • Tổ chức thực hiện công tác duy tu quản lý hạ tầng của KCN + TTCN theo quy định (bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, đất xây dựng công nghiệp, đất xây dựng công trình, các bất động sản và các loại dịch vụ kể cả dịch vụ y tế trong KCN );
 • Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường,… trong phạm vi KCN và TTCN;
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các thiết bị hệ thống điện, chiếu sáng công cộng trong KCN + TTCN;
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các máy móc thiết bị của NMXLNT, trạm cấp nước, hệ thống PCCC, văn phòng,….;
 • Tổ chức giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng trong phạm vi KCN. Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng và thực hiện các biện pháp cải tiến;
 • Tổ chức thực hiện công tác kế toán, hạch toán, kiểm tra thu-chi và các công tác QTVP.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bồi thường trong phạm vi KCN theo chủ trương được phê duyệt từ HĐTV của công ty và Chủ sở hữu.

3. Năng lực cần có:

 • Thế mạnh: Môi trường – Xây dựng và quản lý
 • Am hiểu: Kinh doanh và Pháp lý
 • Kinh nghiệm: Có 10 năm kinh nghiệm về quản lý KCN

General Information

Ho Chi Minh

Real Estate

Manager

Government Relations / Public Relations

3000

Contact Us

Industrial Manager job closed

Tô Tuấn Thanh (Tony)

thanh.to@headhuntvietnam.com

Industrial Manager

3000

Ho Chi Minh

Real Estate

Government Relations / Public Relations

Manager

Follow us on linkedin


Program Manager

Executive management | Manager

Ho Chi Minh

Software Engineer / Kĩ sư Phần mềm

IT - Software | Manager

Thua Thien Hue

Director Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Manager

Thua Thien Hue

Factory Manager

Production / Manufacturing / Process | Manager

Binh Duong

Project Engineer / Kỹ Sư Dự Án

Engineering | Experienced

Ha Noi

Go to top of page