headhunt vietnam logo Leading to Bridge

INDUSTRIAL ENGINEER-#2308

Client Information

50-100

Our client is a sewing manufacturer based in Canada and their customers are from France.

Job Information

INDUSTRIAL ENGINEER

Mô tả công việc:

 •  Tất cả các chi tiết và tỷ lệ kích thước của mục đích sản phẩm phải tuân thủ theo chính xác trong bản vẽ.
 • Lập trình máy tự động và chăm sóc bảo trì nó.
 • Phát triển sản phẩm mới cho các thành phần xe lăn.
 • Viết các tờ mô tả và hướng dẫn may cho từng mẫu (kích thước, số lượng, kiểu dáng và giải thích liên quan đến may).
 • Đảm bảo rằng chất lượng sản xuất được duy trì theo các tiêu chuẩn của MZ Việt Nam và các nghĩa vụ "Hiệu suất thời gian" đang được đáp ứng
 • Thiết kế ra bản vẽ cho mọi sản phẩm và mẫu từ khách hàng
 • Tạo bản vẽ cho mọi sản phẩm và biết sử dụng máy may tự động
 • Thành lập nhóm kiếm soát chất lượng và đào tạo đội sản xuất để làm việc với nó.
 • Đo lường và xem xét thành phẩm với nhóm sản xuất (Kiểm soát chất lượng
 • Làm định mức nguyên vật liệu và quan tâm cập nhật bất kỳ sửa đổi mới nào
 • Thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi theo yêu cầu cho đến khi được phê duyệt
 • Sau khi phê duyệt, hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong việc bắt đầu 1 sản phẩm mới.

Yêu cầu:

 1. Kinh nghiệm trên 1 năm
 2. Nam 
 3. Sử dụng thành thạo các phần mềm như autocard, solidworks Adobe Illustrator, Photoshop and InDesign.
 4. Giao tiếp tốt tiếng Anh

 

General Information

Ho Chi Minh

Engineering

Manager

Engineering

14000000 - 20000000

Contact Us

An Nguyen OR Kiệt Ta

ngocan.nguyen@headhuntvietnam.com OR researcher1@headhuntvietnam.com

0

INDUSTRIAL ENGINEER

14000000 - 20000000

Ho Chi Minh

Engineering

Engineering

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page