headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Import- Export Manager -#1283

Client Information

50-100

A logistic company

Job Information

Import- Export Manager

-  Khai báo xuất nhập khẩu và quản lý nhân viên.

-  Sắp xếp điều phối vận tải liên quan đến XNK : điều cont, xe tải

-  Sắp xếp điều phối máy móc thiết bị xếp dỡ hàng hóa liên quan đến XNK

-  Làm Debite và quản lý kinh phí

-  Cập nhật thông tin pháp luật liên quan đến NXK và hàng hóa

General Information

Ho Chi Minh

Logistic

Manager

Import / Export

$800- $1.200

Contact Us

Import- Export Manager job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Import- Export Manager

$800- $1.200

Ho Chi Minh

Logistic

Import / Export

Manager

Follow us on linkedin


Community Lead

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Go to top of page