headhunt vietnam logo Leading to Bridge

HR/Admin-#2582

Client Information

100-500

Our Client specialize in air pipe work system for new projects, for renovation, extension or modification of existing system for industries in Textile, Electronics, Food, Automobiles and Chemicals

Job Information

HR/Admin

Yêu cầu công việc:

  • Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và triển khai tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng;

  • Tìm kiếm và chọn lọc hồ sơ từ nhiều nguồn tuyển dụng;

  • Phối hợp các phòng ban đánh giá thử việc nhân sự;

  • Quản lý hồ sơ nhân sự được tiếp nhận chính thức và giám sát bộ phận C&B;

  • Xây dựng chế độ, lương thưởng, chấm công  cho các vị trí.

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và các công việc hỗ trợ cho TGĐ

Sinh năm 1994 trở lên

Làm việc từ T2-T7.

Tiếng Anh: 4 kỹ năng tốt là một lợi thế.

Linh hoạt theo mục tiêu kinh doanh thay đổi và học hỏi cái mới.

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Experienced

Human Resources

up to 10ml

Contact Us

HR/Admin job closed

Kiệt Ta

researcher1@headhuntvietnam.com

0

HR/Admin

up to 10ml

Ho Chi Minh

Manufacturing

Human Resources

Experienced

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page