headhunt vietnam logo Leading to Bridge

HR Director-#1068

Client Information

500-1000

Our client is a pharma company

Job Information

HR Director

Mô tả công việc:

Quản trị và phát triển nhân tài

 • Cùng TGĐ xây dựng chiến lược quản trị tài năng hệ thống.
 • Xây dựng cơ chế, chính sách: Thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài

Kế hoạch nhân lực (định biên nhân sự)

 • Định hướng & Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực toàn hệ thống
 • Xây dựng định mức lao động và Định biên Nhân sự toàn hệ thống

Tuyển dụng và đào tạo

 • Xây dựng Chiến lược Phát triển Nguồn ứng viên trong & ngoài DN
 • Xây dựng Quy trình vận hành Trung Tâm Đào Tạo theo chuẩn năng lực
  Trở thành Master Trainer – Hệ thống, đào tạo & cấp chứng chỉ cho giảng viên nội bộ toàn hệ thống
 • Đánh giá chất lượng đào tạo tổng thể so với chiến lược, điều chỉnh/ nâng cấp khi cần.

Hệ thống Lương, thưởng, phúc lợi

 • Xây dựng Chiến lược & ban hành các Quy trình quy định về Lương & Thưởng, Phúc lợi đảm bảo công bằng, phù hợp với pháp luật và có tính thúc đẩy.
 • Duy trì và phát huy môi trường làm việc lành mạnh, thông đạt, chuyên nghiệp từ Lãnh đạo cấp caođến nhân viên.

Văn hóa

 • Xây dựng, triển khai Chương trình Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong toàn hệ thống
 • Thúc đẩy, dẫn dắt những thay đổi tích cực
 • Quản trị Thành tích & Phát triển năng lực
 • Xây dựng Hệ thống Đánh giá thành tích & Phát triển Năng lực
 • Hỗ trợ vận hành cho các Trưởng phòng ban, BP toàn hệ thống

Xây dựng chiến lược ngành hàng

 • Xây dựng chiến lược ngàng hàng:
 • Chiến lược sản phẩm / Chiến lược phân phối

Xây dựng chiến lược kinh doanh

 • Xây dựng chiến lược KD từng giao đoạn nhằm đạt mục tiêu /chỉ số thành tích
 • Xây chiến lược phân phối/chính sách bán hàng
 • Triển khai và thực thi kế hoạch kinh doanh
 • Triển khai các hoạt động KD, phân phối đạt các mục tiêu về doanh số, sản lượng, thị phần, bao phủ, nhãn hàng, marketing, thị phần.
 • Dự báo sản lượng BH, xây dựng các chương trình KM, quảng bá để đạt mục tiêu KD.
 • Theo dõi, giám sát định kỳ việc thực hiện kết quả, đưa ra các quyết định cần thiết điều chỉnh.

Xây dựng và quản trị nguồn lực

 • Xác định và thiết lập các nguồn lực về con người, tài sản, quy trình, tài chính
 • Quản trị các nguồn lực, đảm bảo vận hành hiệu quả toàn bộ hoạt động của ngành hàng (Kế toàn, nhân sự, CSKH..)đạt mục tiêu KD

Phát triển nguồn nhân lực

 • Kết hợp P.NS xây dựng /phát triển nguồn nhân lực
 • Nhận diện và phát triển tài năng của công ty

 

Yêu cầu:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Độ tuổi: Từ 30 – 38 tuổi
 • Am hiểu thị trường và đối thủ (Nhân sự/ kinh doanh - liên quan đến thị trường dược là một lợi thế)
 • Kiến thức sản phẩm
 • Vi tính văn phòng
 • Giải quyết vấn đề
 • Phân tích & dự báo thị trường
 • Tạo ảnh hưởng
 • Huấn luyện và phát triển nhân sự
 • Hoạch định & tổ chức
 • Ra quyết định
 • Quản lý sự thay đổi

General Information

Ho Chi Minh

HR

Manager

Human Resources

Negotiate

Contact Us

HR Director job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

HR Director

Negotiate

Ho Chi Minh

HR

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page