headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Head of HR-#2222

Thông tin khách hàng

100-500

Our Client specializes in electronic components

Thông tin việc làm

Head of HR

Please contact Nam for more infromation: 0907758782

Thông tin chung

Long An

Manufacturing

Manager

Human Resources

3000

Liên hệ

Mr. Nam Hoang OR Tuyen Nguyen

nam.hoang@headhuntvietnam.com OR tuyen.nguyen@headhuntvietnam.com

0907758782 OR 0909953121

Head of HR

3000

Long An

Manufacturing

Human Resources

Manager

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

QC Supervisor/Staff

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Bảo Trì / Tiện Nghi | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sales Thị trường

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Cấp Độ đăng Nhập

Hồ Chí Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page