headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Giám đốc nhân sự - Tiếng Trung/HRM-#2426

Client Information

50-100

Công ty mới mở của Trung Quốc

Job Information

Giám đốc nhân sự - Tiếng Trung/HRM

 1. Yêu cầu

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực và sinh viên các trường đại học uy tín.

 • Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, quản trị thương mại và các ngành liên quan.

 • Yêu cầu chuyên môn: Có năng lực tuyển dụng, thiết lập quan hệ lao động, xây dựng chính sách lương thưởng, đào tạo thăng tiến, quan hệ nhân viên… có trình độ tiếng Trung nhất định, có kinh nghiệm cũng như khả năng hợp tác với các công ty săn đầu người, có thể tuyển dụng các nhân tài cao cấp và số lượng nhân viên lớn qua internet, có năng lực quản lý đội ngũ HR.

 • Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm từ 8 năm trở lên trong ngành HR, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

 • Yêu cầu khác: Có năng lực lãnh đạo, thân thiện, cầu tiến, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, có khả năng xây dựng mối quan hệ, có tinh thần hợp tác, bền bỉ, linh hoạt, khả năng phối hợp tốt, biết lập kế hoạch, định hướng kết quả, chịu được áp lực.

 1. Chức trách và nhiệm vụ công việc

Chức trách 1: Xây dựng và quản lí đội ngũ HR

Nhiệm vụ 1: Xây dựng đội ngũ HR 

Quy trình chính: Dựa theo chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty -> Nắm rõ nội dung công việc HR, nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng -> Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp công việc, sát hạch thành tích của nhân viên. 

Kết quả cần đạt: Hoàn thành việc xây dựng đội ngũ HR gồm 5-8 người.

 

Nhiệm vụ 2: Dẫn dắt đội ngũ của mình hoàn thành nhiệm vụ tuyển dụng theo nhu cầu. 

 

Quy trình chính: Dựa theo kế hoạch nguồn nhân lực để bàn bạc với tổng giám đốc của công ty về nhiệm vụ tuyển dụng hàng tháng -> Phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn cho nhân viên HR, chỉ đạo nhân viên hoàn thành công tác tuyển dụng -> Phê duyệt hồ sơ ứng tuyển, chỉ đạo hẹn phỏng vấn, hoàn thành việc phỏng vấn lần đầu, báo cáo kết quả phỏng vấn với cấp trên và phối hợp hoàn thành vòng phỏng vấn cuối cùng, liên hệ các ứng viên trúng tuyển đến nhận việc. 

Kết quả cần đạt: Hoàn thành KPI đặt ra trong tháng.

 

Chức trách 2: Quản lý nhân viên xuyên quốc gia

 

Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch nhân lực và tài liệu nhân viên xuyên quốc gia 

Quy trình chính: Hoàn thiện kế hoạch nguồn nhân lực theo giai đoạn tại Việt Nam -> Lên kế hoạch, hoàn thành kho dữ liệu nhân viên trúng tuyển (bao gồm bản scan sơ yếu lý lịch, thông tin cá nhân, bảng lương....) -> Trao đổi, chuyển giao dữ liệu cho trung tâm HR của Trung Quốc -> Thông báo cho trung tâm HR của Trung Quốc biết ngay khi thông tin nhân viên có thay đổi (thôi việc, thăng chức...) 

Kết quả cần đạt: Hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu nhân viên và chuyển giao tài liệu xuyên quốc gia.

 

Nhiệm vụ 2: Chuyển giao dữ liệu chính sách lương thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân cho trung tâm Trung Quốc. 

 

Quy trình chính: Hỗ trợ CEO xây dựng chế độ lương thưởng sát hạch cá nhân của từng chức vụ, đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân... theo yêu cầu -> Định kỳ hoàn thành và gửi dữ liệu báo cáo lương thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân của nhân viên cho trung tâm HR Trung Quốc. 

Kết quả cần đạt: Hoàn thành và gửi báo cáo lương thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng cho trung tâm Trung Quốc.

 

Chức trách 3: Quản lý nhân viên nội bộ

 

Nhiệm vụ: Hỗ trợ công tác quản lý nhân viên nội bộ (Đào tạo, thăng tiến…) 

Quy trình chính: Hỗ trợ CEO và người phụ trách các dự án lập kế hoạch đào tạo, tiêu chuẩn thăng tiến cho nhân viên -> Tổ chức đào tạo -> Tiêu chuẩn sát hạch thăng tiến, tổ chức sắp xếp thăng tiến. 

Kết quả cần đạt: Đào tạo nội bộ định kỳ.

 1. Quyền hạn và quan hệ công việc

Đối nội:

 • CEO: Báo cáo công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực, xây dựng chính sách lương thưởng, phỏng vấn vòng cuối, lên kế hoạch đào tạo.

 • Trung tâm HR Trung Quốc: Chuyển giao dữ liệu nhân viên, báo cáo hiệu suất lương thưởng hàng tháng.

 • Người phụ trách dự án: Đánh giá nhu cầu nhân sự, tuyển dụng nhân viên dự án.

 • Nhân viên HR: Xây dựng đội ngũ, chỉ đạo công việc, quản lý, thăng tiến và sát hạch nhân viên.

Đối ngoại:

 • Người ứng tuyển: Sàng lọc hồ sơ, xếp lịch hẹn, phỏng vấn vòng đầu, đàm phán tuyển dụng, đào tạo người mới, xử lý quan hệ nhân viên.

 • Công ty săn đầu người: Trao đổi nhu cầu, sàng lọc nhân viên.

General Information

Ho Chi Minh

IT

Manager

Human Resources

35M

Contact Us

Giám đốc nhân sự - Tiếng Trung/HRM job closed

Minh Nguyen

minh.nc@headhuntvietnam.com

0942015806

Giám đốc nhân sự - Tiếng Trung/HRM

35M

Ho Chi Minh

IT

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


Giám sát trưởng phòng kỹ thuật mực in hệ nước

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Manager

Binh Duong

Business Development Director

Business Development | Director

Ho Chi Minh

Chief Accountant_Real Estate

Financial / Accounting / Audit / Tax | Manager

Dong Nai

Business Development Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Administrative Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page