headhunt vietnam logo Leading to Bridge

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (TRÌNH DƯỢC) – KÊNH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN (Toàn Quốc)-#2339

Client Information

100 -500

Our clients majors in Pharmaceutics, Cosmetics, Dietary supplement, Medical device.

Job Information

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (TRÌNH DƯỢC) – KÊNH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN (Toàn Quốc)

I. Main duties/ Nhiệm vụ chính

1. Bán hàng
- Xây dựng kế hoach (semina, hội thảo, hội nghị....)
- Xây dựng & đề xuất chính sách bán hàng
- Xây dựng & phân bổ & thực hiện doanh số
- Phân loại/ đánh giá khách hàng
- Thu thập thông tin thị trường (hàng mới, hàng cạnh tranh, danh mục tổng tại địa bàn,..)
- Hỗ trợ thu hồi công nợ/ hợp đồng
- Phê duyệt thu hồi hàng trả về theo quyết toán
- Phê duyệt xử lý hàng trả về theo quyết toán
- Báo cáo bán hàng (ngày, tháng, quý, năm) theo danh mục
- Thực hiện các chương trình Marketing thuộc kênh bán hàng
- Khai thác, mở mới, phát triển sản phẩm, địa bàn
- Bảo mật thông tin công ty theo quy định
2. Lập dự trù
- Lập và phê duyệt chi phí (Không thường xuyên, đầu tư, công tác, lương....)
- Lập và phê duyệt hàng hóa
- Lập và phê duyệt vật tư trình dược (tờ rơi....)
- Lập và phê duyệt hàng mẫu/ quà tặng khách/ quà tết
3. Hoạt động PC
- Chọn sản phẩm xây dựng danh mục
- Xây dựng giá kế hoạch và lập kế hoạch chi phí xây dựng danh mục
- Phê duyệt nhập hàng PC
4. Chăm sóc khách hàng
- Quản lý thông tin và thực hiện được các thông tin (ngày sinh, sở thích của khách hàng
và gia đình khách hàng)

- Quản lý thông tin và thực hiện các sự kiện của Sở, bệnh viện.
- Đồng hành cùng bệnh viện: Tài trợ từ thiện, Hội nghị, hội thảo, đào tạo chuyên môn ...
5. Xử lý tồn kho
- Tồn kho nội bộ
+ Phân bổ và xử lý số lượng tồn kho theo khu vực, tỉnh, địa bàn
+ Thực hiện xử lý số lượng tồn kho theo khu vực, tỉnh, địa bàn
+ Đề xuất chính sách xử lý tồn kho (thưởng/ phạt)
+ Hỗ trợ theo dõi & báo cáo việc xử lý sau khi phân bổ (CS theo dõi, đốc thúc)
- Tồn kho khách hàng
+ Phê duyệt luân chuyển, thu hồi, phân bổ tồn kho
6. Nhập hàng
- Xác định tiềm năng, và phê duyệt sản phẩm
- Xây dựng mối quan hệ
- Xem xét và phê duyệt nguồn lực nhập hàng
- Phê duyệt thông tin giá, sản phẩm, kênh
- Thực hiện quyết toán nhập hàng (công ty)
- Cung cấp danh mục áp nhập Kênh PC
7. Xây dựng, thực hiện và kiểm soát, đề xuất điều chỉnh quy trình, chính sách bán
hàng.
8. Xây dựng kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, sàn lọc, nâng cấp, dự phòng nhân sự.
9. Đào tạo kiến thức cho nhân viên về: Chuyên môn Sản phẩm; Kỹ năng Trình dược;
Kỹ năng quản lý; Quy trình liên quan bán hàng (SOP) & phần mềm (ERP); Báo cáo
(Excel, PWP, ...); Thu thập thông tin PC; Quy định, chính sách nhà nước; Quy định,
chính sách công ty; Nhập hàng theo QT; Xây dựng danh mục thầu; Giao tiếp; Viết mail;
Kỹ năng xử lý tình huống; Kỹ năng làm việc nhóm; Quản lý thời gian
10. Thực hiện đánh giá: Đào tạo; Bán hàng; Chăm sóc KH; Dự trù; Chi phí; Xử lý tồn
kho; Quy trình; Nhập hàng; Hoạt động PC; Kế hoạch nhân sự; Chính sách tạo động lực;
Cấp dưới đánh giá cấp trên.
11. Xây dựng, đề xuất chính sách khen thưởng, KPIs, thăng tiến, hỗ trợ...
12. Một số công việc do TGĐ chỉ định.

II. Other support/Công việc hỗ trợkhác (Nếu có)

1. Hỗ trợ các phòng ban công việc khi có yêu cầu
2. Nhập hàng
3. Các công việc khác liên quan đến hoạt động bán hàng và phân phối trong khu vực.

IV.Responsibilities/Trách nhiệm

1. Chịu trách nhiệm trước TGĐ về hiệu quả những công việc được giao.
2. Luôn hợp tác, hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty để hoàn thành mục tiêu phát
triển chung.
3. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lao động, các quy trình, quy định.
4. Tuyệt đối bảo mật các thông tin, tài liệu, hồ sơ mật công ty đang thực hiện và lưu trữ.

V. Power/ Quyền hạn

1. Phê duyệt thu hồi hàng trả về theo quyết toán
2. Phê duyệt xử lý hàng trả về theo quyết toán
3. Phê duyệt chi phí (Không thường xuyên, đầu tư, công tác, lương....)
4. Phê duyệt hàng hóa
5. Phê duyệt vật tư trình dược (tờ rơi....)
6. Phê duyệt hàng mẫu
7. Phê duyệt nhập hàng PC
8. Phê duyệt thông tin giá, sản phẩm, kênh
9. Phê duyệt luân chuyển, thu hồi, phân bổ tồn kho
10. Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả
làm việc của các nhân viên thuộc phạm vi quản lý.
11. Đề xuất tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ cho thôi việc đối với nhân viên thuộc phạm
vi quản lý. Được quyền nhắc nhở, yêu cầu lập biên bản các vụ việc vi phạm của nhân
viên thuộc quyền quản lý theo quy định công ty.
12. Được quyền nhắc nhở, đề xuất kỷ luật đối với toàn thể nhân viên nếu không thực hiện
đúng các quy trình do công ty ban hành.
13. Đề xuất ý kiến hoặc kiến nghị với cấp trên về các vấn đề thuộc nhiệm vụ được phân
công đảm nhiệm
14. Đề xuất chi phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ công việc.
15. Đề xuất các khoản chi phí công tác của phòng theo định mức công ty quy định.
16. Đề xuất các biện pháp, sáng kiến để cải tiến các quy định quy trình làm việc.

VI. 6.Internal relationship/ Mối quan hệ trong công việc

1. Bên trong Công ty: Ban TGĐ và các phòng ban liên quan.
2. Bên ngoài Công ty: Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cơ quan hữu quan.

VII. Job Requirement/Yêu cầu công việc

Qualifications/Trình độ

- Tốt nghiệp: Đại Học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Dược.. hoặc tương
đương.

Knowledge/Kiến thức

- Có kiến thức, kinh nghiệm về Dược
- Nắm vững và hiểu biết Kinh doanh
- Nắm vững nội quy lao động, các hành vi vi phạm và các hình thức xử lý của công ty

Experience/ Kinh nghiệm

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Skills/ Kỹ năng

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
- Thu thập, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao
- Khả năng phân tích, xử lý vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, khả năng thuyết phục cao.
- Kỹ năng làm việc nhóm, thích nghi với môi trường công việc.

Qualities/Phẩm chất

- Chấp nhận làm ngoài giờ để hoàn thành mục tiêu công việc được giao.
- Chấp nhận đi công tác khi có sự điều động.

General Information

Ho Chi Minh

Pharma

Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Negotiable

Contact Us

Thanh Trang

trang.dao@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744 - ext 116

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (TRÌNH DƯỢC) – KÊNH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN (Toàn Quốc)

Negotiable

Ho Chi Minh

Pharma

Sales / Business Development / Account Management / Client Services

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Consultant [Manufacturing]

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

National Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

HR Supervisor

Human Resources | Supervisor

Ho Chi Minh

CTO (only available for Expat)

IT - Software | Director

Ho Chi Minh

Go to top of page