headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Giám Đốc Giao Dịch Bất Động Sản-#957

Client Information

50-100

Our client is Real Estate; they are investor for medium and luxury project

Job Information

Giám Đốc Giao Dịch Bất Động Sản

VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BDS

TRÁC NHIỆM VÀ NHỆM VỤ

 • Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động tại Sàn giao dịch trong phạm vi được phân công.
 • Đề xuất xây dựng và triển khai các kế hoạch bán hàng định kỳ tháng, quý ,năm.
 • Đề xuất các quy chế bán hàng, chính sách lương thưởng, hoa hồng môi giới nhắm tạo động lực cho NVKD.
 • Đề xuất và thực hiện các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao.
 • Tham mưu cho Ban Gíam Đốc về chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, sản phẩm, giá bán cho các dự do án công ty làm chủ đấu tư phù hợp với nhu cầu thị trường.
 • Nghiên cứu thị trường bấn động sản tại các thị trường có dự án đầu tư của cty cũng như các đối thủ cạnh tranh của cty để có những đề xuất kinh doanh phù hợp.
 • Đề xuất xây dựng hệ thống đại lý, mạng lưới cộng tác viên và phương thức quản lý các đại lý cũng  như mạng lưới cộng tác viêm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của dự án, thương hiệu của cty.
 • Báo cáo định kỳ cho Phó TGD Kinh Doanh
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giams Đốc Cty.

QUYỀN HẠN

 • Chủ động điều hành các hoạt động tại Sàn giao dịch, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kinh doanh thuộc phạm vi theo sự phân công và chỉ đạo của Ban Tổng Giams Đốc Cty.
 • Trực tiếp giao dịch, đàm phán với khách hàng theo yêu cầu công việc và trong phạm vi được phân công.
 • Tiếp nhân báo cáo hoạt động bán hàng từ NVKD thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp và đưa ra các ý kiến đề xuất gửi Phó Tồng GD kinh doanh.
 • Đề xuất các quyền lợi phù hợp cới chủ trương và chính sách của Cty, phương tiện và công cụ hộ trợ cho công việc.
 • Đề xuấ các biện pháp khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc phạm vi quản lý.
 • Yêu cầu các phòng ban, đơn vị khác thuộc Cty cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được giao.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

 • Chi phí: Kiểm soát chi phí theo định mức và đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí.
 • Thời gian: Kiểm soát tiến độ & thời hạn công việc theo đúng kế hoạch.
 • Chất lượng: hoàn thành chỉ tiêu doanh thu & giải quyết công việc đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công.
 • Thái độ: Tích cực, tinh thần hợp tác tốt tại môi trường làm việc

General Information

Ho Chi Minh

Real Estate

Director

1.700- 2.000$

Contact Us

Giám Đốc Giao Dịch Bất Động Sản job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Giám Đốc Giao Dịch Bất Động Sản

1.700- 2.000$

Ho Chi Minh

Real Estate

Director

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page