headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Finance Director-#2620

Thông tin khách hàng

>2000

Our client is leading Agriculture with 4000 employee

Thông tin việc làm

Finance Director

If you really want to take this job, please contact me for more information: 0907758782. Thanks

Thông tin chung

Ho Chi Minh

Manufacturing

Director

Production / Manufacturing / Process

8000

Liên hệ

Truc Tran OR Ha Doan OR Thuy Pham

truc.tran@headhuntvietnam.com OR ha.doan@headhuntvietnam.com OR thuy.pham@headhuntvietnam.com

0934948502 OR 0909120982 OR 0932011590

Finance Director

8000

Ho Chi Minh

Manufacturing

Production / Manufacturing / Process

Director

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Tư Vấn | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

QC Supervisor/Staff

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Bảo Trì / Tiện Nghi | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sales Thị trường

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Cấp Độ đăng Nhập

Hồ Chí Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Tiếp Thị / Đối Ngoại / Quảng Cáo / Truyền Thông | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Go to top of page