headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Finance Accounting Manager-#2636

Client Information

100-500

Our Client is a leading firm in Pharma industry.

Job Information

Finance Accounting Manager

Vị trí:  TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

A. Mô tả công việc

 1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành phòng Tài chính - Kế toán;
 2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty; nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hoạch địch chiến lược tài chính của Công ty;
 3. Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý;
 4. Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của Công ty được kiểm soát, sử dụng hợp lý và sinh lợi
 5. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh đảm bảo và phát huy chế độ tự chủ tài chính của Công ty;
 6. Tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ các chính sách tài chính, tín dụng vừa hỗ trợ tốt hoạt động kinh doanh vừa đảm bảo an toàn tài chính của Công ty; Tham mưu trong việc hoạch định chính sách đầu tư, sử dụng vốn đầu tư phù hợp nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất;
 7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, hợp đồng, dự án; Kiểm tra, giám sát và phân tích tình hình thực hiện công nợ của khách hàng, việc lập kế hoạch thực hiện mua sắm và đầu tư về vật tư, trang thiết bị, máy móc, nguyên liệu, sửa chữa và xây dựng cơ bản.
 8. Quản lý và duy trì khả năng thanh toán của Công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty trong ngắn và dài hạn;
 9. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của Phòng TC-KT;
 10. Báo cáo với  TGĐ, HĐQT định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết, bảo đảm hoạt động sản xuất không bị đình trệ và thiệt hại;
 11. Căn cứ kế hoạch doanh thu xây dựng kế hoạch lợi nhuận, chi phí, quỹ lương, thưởng,… hàng năm.

 

B. Yêu cầu tuyển dụng  

 1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương; Có chứng chỉ Kế toán trưởng còn thời hạn hiệu lực;
 2. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Tài chính ở các doanh nghiệp, công ty lớn.
 3. Am hiểu chuyên sâu về các quy định, hệ thống pháp luật trong kinh doanh và thị trường tài chính;
 4. Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê, quản trị ngoại giao;
 5. Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt;
 6. Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường;
 7. Khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, không ngại thử thách;.
 8. Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm cơ bản, chuyên ngành;
 9. Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tốt, có khả năng đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh.

General Information

Ho Chi Minh

Pharma

Manager

Financial / Accounting / Audit / Tax

Negotiate

Contact Us

Finance Accounting Manager job closed

Ha Doan

ha.doan@headhuntvietnam.com

0909120982

Finance Accounting Manager

Negotiate

Ho Chi Minh

Pharma

Financial / Accounting / Audit / Tax

Manager

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page