headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Environmental Manager-#1907

Thông tin khách hàng

1000-2000

Construction industry

Thông tin việc làm

Environmental Manager

MSc , BSc , Or equivalent degree in relevant discipline .

10 Years of Experience of which 1 year in SEA countries

3 years of experience in similar work ( or similar position )

Thông tin chung

Ho Chi Minh

Metro

Manager

Planning / Projects

Negotiable

Liên hệ

Van Anh

vananh.nguyen@headhuntvietnam.com

0988029499

Environmental Manager

Negotiable

Ho Chi Minh

Metro

Planning / Projects

Manager

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Field Application Engineer

Kỹ Thuật | Kinh Nghiệm

Bắc Ninh

Accountant

Tài Chính / Kế Toán / Kiểm toán / Thuế | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Sr. Business Development

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Technical Support Engineer

Sản phẩm công nghiệp | Chuyên Gia

Hồ Chí Minh

Kế toán bán hàng

Tài Chính / Kế Toán / Kiểm toán / Thuế | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Go to top of page