headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Customer Happiness Director [URGENT - Open for expats]-#2506

Client Information

1000-2000

N/A

Job Information

Customer Happiness Director [URGENT - Open for expats]

Nhiệm vụ:

-   THIẾT KẾ CƠ CẤU VÀ BUILD TEAM: Tham gia vào quá trình thiết kế cấu trúc và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng team. 

-    XÂY DỰNG MÔ HÌNH: Hiện thực mô hình quản lý chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng Công ty dựa trên nền tảng số hoá các hệ thống:
+ Kiểm soát các quy chuẩn về SLA, SOP được thiết kế bởi Công ty và đưa ra các đề xuất cải tiền về SLA, SOP này dựa trên góc nhìn từ khách hàng.
+ Xây dựng thêm các model/system có innovation mới. (*Ví dụ: Xây dựng hệ thống có chức năng phân định các complaints của khách hàng đến đúng đối tượng được phụ trách xử lý từ nguồn tổng hợp complaints).   

-   XÂY DỰNG CƠ CHẾ: Xây dựng mô hình mà trong đó các NVPTTT trở thành các CS touch point cho khách hàng và là 1 đầu mối tiếp nhận xử lý những yêu cầu cần hỗ trợ của khách hàng.
*Giải thích: Vai trò của 1 người Nhân viên Phát triển thị trường: 
                + Thực hiện công việc: Giao nhận hàng hóa (gồm Lấy hàng, Giao hàng, Trả hàng), Bán dịch vụ và Chăm sóc khách hàng sau bán hàng. 
   
Hay hiểu cách khác: NVPTTT =  Nhân viên Giao nhận + Nhân viên Sales + Nhân viên CS

                   + Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng của NVPTTT tương lai gồm: 
                  
·    Bị động: NVPTTT tiếp nhận yêu cầu cần hỗ trợ của khách hàng liên quan đến hàng hóa/chất lượng dịch vụ. Tạo yêu cầu cần hỗ trợ trên hệ thống theo quy định.
                  
·   Chủ động: NVPTTT chủ động gặp trực tiếp khách hàng để nắm bắt nhanh chóng nhu cầu KH cần được hỗ trợ về hàng hóa/chất lượng dịch vụ và đưa ra hướng xử lý nhằm gia tăng sự hài lòng về quá trình trải nghiệm.    

-   KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG: Xây dựng các chương trình thưởng/phạt để kiểm soát chất lượng dịch vụ.  

 Yêu cầu về ứng viên:

-  Từ 07 -10 năm kinh nghiệm trong mảng Dịch vụ khách hàng, trong đó có ít nhất từ 03 năm ở vị trí quản lý tương đương Director hoặc Senior Manager tại các Công ty quy mô lớn có hoạt động CS mạnh mẽ và bài bản như lĩnh vực: ngân hàng…
-  Sẵn sàng đi công tác và chịu được áp lực cao trong công việc.
-  Có năng lực về data và hiểu về các hệ thống công nghệ (zendesk, customer profile...).
-  Tinh thần trách nhiệm.
-  Tinh thần “CAN DO” và hướng đến kết quả (Result Oriented).
-  Tư duy “Customer Service”.

General Information

Ho Chi Minh

Logistic

Director

Customer Service

Negotiate

Contact Us

Customer Happiness Director [URGENT - Open for expats] job closed

Thuy Pham

thuy.pham@headhuntvietnam.com

0932011590

Customer Happiness Director [URGENT - Open for expats]

Negotiate

Ho Chi Minh

Logistic

Customer Service

Director

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page