headhunt vietnam logo Leading to Bridge

COO - Phó giám đốc Quản trị-#1638

Client Information

100-500

Our client is leading in Hospital Group

Job Information

COO - Phó giám đốc Quản trị

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Bộ phận: Y khoa
 • Giám Đốc Quản trị là thành viên chính của nhóm Quản Lý Cấp Cao:
  • Tham gia xác định chính sách kinh doanh chung và hướng đi của bệnh viện;
  • Đưa ra tầm nhìn về quản lý & vận hành khối gián tiếp cho toàn bệnh viện;
  • Hỗ trợ công tác điều hành của Giám đốc bệnh viện trong hoạch định chiến lược, quản lý kinh doanh, tài chính và kiểm soát tuân thủ.
  • Tham mưu cho GĐ bệnh viện các vấn đề thuộc khối gián tiếp nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện.

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • CHUYÊN MÔN
  • Thiết lập & theo dõi chiến lược, kế hoạch trung hạn, ngân sách Ký duyệt các quyết định trong thực hành chuyên môn.
  • Hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát các phòng ban liên quan trong việc lập ngân sách, kế hoạch trung hạn…
  • Thường xuyên đôn đốc và quản lý việc thực hiện các kế hoạch này.
  • Họp định kỳ khối gián tiếp.
  • Nắm rõ tình hình vận hành khối gián tiếp trong bệnh viện
  • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hổ trợ y tế của Sở Y Tế và chính quyền địa phương trong công tác hậu cần y tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh,...
  • Quản lý và đánh giá chất lượng hoạt động các bộ phận trong phạm vi quản lý: Kinh doanh và tiếp thị; Hành chính, Mua hàng; IT; M&E; Chăm sóc Khách hàng, Vật tư Y tế, …:
  • Đảm bảo các bộ phận trong khối thực hiện đúng chuyên môn và trách nhiệm được giao.
  • Thường xuyên giám sát và đưa ra các yêu cầu về cải tiến chất lượng ở các bộ phận.
  • Đảm bảo chỉ tiêu của khối (nếu có)
  • Đảm bảo các hoạt động của khối được suôn sẻ, không xảy ra các trở ngại cho khối chuyên môn.
  • 100% các yêu cầu của khối chuyên môn đối với khối gián tiếp được thực hiện và thực hiện đúng hạn.
  • Tham dự đầy đủ các cuộc họp do công ty đề xuất: Định kỳ và đột xuất.
  • Báo cáo đầy đủ các thông số theo mẫu quy định.
  • Cung cấp các thông tin cần thiết cho công ty khi có yêu cầu.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình, và hướng dẫn của Sở Y Tế, Bộ Y Tế về yêu cầu phòng bệnh, giường bệnh, môi trường,...
  • Nắm vững các hướng dẫn của BYT và thực hiện đúng và đầy đủ
  • Làm việc với chính quyền địa phương, nhà cung cấp, đối tác… theo yêu cầu của BGĐ.
  • Theo yêu cầu công việc.
 • QUẢN LÝ
  • Quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận thuộc phạm vi quản lý
  • Chịu trách nhiệm trước BGĐ về nhân sự của các phòng ban do mình quản lý.
  • Có báo cáo về hiệu quả công việc của các phòng ban định kỳ.
  • Hợp tác thường xuyên với khối chuyên môn và công ty để nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện.
  • Tham dự đầy đủ các cuộc họp do công ty đề xuất: Định kỳ và đột xuất.
  • Đáp ứng đề nghị tham vấn với các bệnh viện thành viên khi có yêu cầu.
  • Phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong việc sẵn sang hỗ trợ tham gia cấp cứu cho các sự kiện địa phương và cung cấp dịch vụ cấp cứu khi có dịch bệnh và thảm họa.
  • Đảm bảo việc chuẩn bị về mặt chuyên môn, và đáp ứng nhanh và có hiệu quả trong cấp cứu thiên tai, thảm họa, v.v… theo yêu cầu của SYT và chính quyền địa phương.
  • Làm việc với Sở Y Tế và Bộ Y Tế: Tư vấn về vận hành bệnh viên cho BGĐ bệnh viện.
  • Đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với lợi ích của bệnh viện khi làm việc với SYT và BYT

NHIỆM VỤ KHÁC

 • Chấp hành nội quy
  • Tuân thủ thời gian làm việc
  • Chấp hành chỉ thị của cấp trên
 • Giám sát và /hoặc uỷ quyền công việc
  • Đảm bảo tất cả công việc được hoàn thành và chính xác đúng thời hạn thỏa thuận.
 • Quan hệ khách hàng
  • Đối xử với khách hàng (khách, bệnh nhân, nhân viên) bằng những cử chỉ lịch sự, tôn trọng và chu đáo.
  • Thể hiện hình ảnh tích cực của công ty thông qua phong cách và tác phong chuyên nghiệp.
  • Xác định lĩnh vực phát triển của mình và tìm kiếm cơ hội cho sự phát triển bản thân và nghề nghiệp.
  • Có trách nhiệm trong việc đáp ứng kịp thời các nhu cầu hỗ trợ cần thiết.
  • Biết, hiểu và tuân thủ các chính sách và những thủ tục của công ty.
 • Tinh thần đồng đội
  • Hợp tác làm việc trong nhóm/ phòng của mình và với nhóm/phòng ban khác.
  • Sẵn sàng chấp nhận các công việc phát sinh thêm, cố gắng làm cho các công việc của người khác dễ dàng hơn.
  • Công nhận/khen ngợi và hỗ trợ các kỹ năng và năng lực của người khác.
  • Sẵn sàng trao đổi thông tin hữu ích và chuyên môn công việc với đồng nghiệp.
 • Giao tiếp
  • Lắng nghe nhu cầu khách hàng và phản hồi một cách lịch sự và khéo léo.
  • Cung cấp phản hồi kịp thời đến khách hàng thích hợp một các rõ ràng và súc tích.
 • Qui định về trách nhiệm
  • Thể hiện sự cẩn thận với cả tài sản của khách hàng và của công ty.
  • Thể hiện sự bảo vệ và trách nhiệm sử dụng các nguồn lực.
  • Thông qua các hành động bản thân nhằm đóng góp vào sự an toàn, an ninh của môi trường làm việc của bệnh viện.
 • Thực hiện cải cách liên tục
  • Có trách nhiệm hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả để đạt được lợi ích lớn nhất với chi phí chấp nhận được.
  • Liên tục nỗ lực đề xuất và thực hiện phương pháp nâng cao thành tích cá nhân, phòng ban và tổ chức.

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

 • Ngành học
  • Có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương
  • Ưu tiên cho người có bằng y khoa/bác sĩ y khoa/ làm việc trong môi trường y khoa.
 • Kiến thức
  • Có kiến thức về quản lý và nâng cao chất lượng.
  • Kiến thức về môi trường y tế - Có sự thấu hiểu hệ thống y tế và môi trường y tế, nơi mà các nhà quản lý y tế và cung cấp dịch vụ y tế hoạt động.
  • Kiến thức và các kỹ năng kinh doanh – Có khả năng áp dụng các quy tắc kinh doanh, bao gồm khả năng suy nghĩ có hệ thống, vào môi trường y tế.
 • Kỹ năng
  • Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Việt (cả nói và viết).
  • Có khả năng đọc và giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Có khả năng lãnh đạo và điều động nhân viên.
  • Có khả năng phân tích về các ảnh hưởng của xã hội, chính trị và kinh tế đến chương trình và dịch vụ y tế.
  • Có khả năng giám sát và thúc đẩy nhân viên trong việc quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.
  • Có khả năng tư vấn chuyên môn cho các bác sĩ và bộ phận hành chính để đáp ứng cho việc kiểm tra của Sở Y tế, Bộ Y tế và các cơ quan thi hành luật khác.
  • Giao tiếp và Quản lý Các mối quan hệ - Có khả năng giao tiếp rõ ràng và chính xác với nhân viên trong hệ thống và khách hàng bên ngoài, thiết lập và duy trì các mối quan hệ, và hỗ trợ sự tương tác mang tính xây dựng giữa các cá nhân và các nhóm.
  • Tính lãnh đạo – Có khả năng truyền cảm hứng làm việc tối ưu cho cá nhân và công ty, thiết lập một tầm nhìn chung và quản lý thành công sự thay đổi để đạt được những mục tiêu chiến lược và thực hành thành công.
 • Giấy phép yêu cầu, bằng cấp...
  • Yêu cầu có Chứng chỉ hành nghề ở một chuyên khoa (nếu là bác sĩ)
 • Kinh nghiệm làm việc
  • Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện/phòng khám hoặc các tổ chức y tế trong và ngoài nước.
  • Ưu tiên cho người đã đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Chuyên môn, Giám đốc Y khoa hoặc các vị trí tương đương khác trong bệnh viện hoặc hệ thống y tế.

General Information

Ho Chi Minh

Hospital and Healthcare

Manager

Business Development

Negotiate

Contact Us

COO - Phó giám đốc Quản trị job closed

Mr. Nam Hoang OR Lan Pham

nam.hoang@headhuntvietnam.com OR lan.pham@headhuntvietnam.com

0907758782 OR 0903613004

COO - Phó giám đốc Quản trị

Negotiate

Ho Chi Minh

Hospital and Healthcare

Business Development

Manager

Follow us on linkedin


Senior Customer Service

Customer Service | Experienced

Ho Chi Minh

Factory Hr And Admin Manager

Human Resources | Manager

Dong Nai

Assistant Manager For Freight Forwarding Team

Logistics - Distribution | Manager

Ho Chi Minh

Senior Qa Engineer

IT - Systems - Technology | Manager

Ho Chi Minh

Maintenance Executive

Maintenance - Facilities | Experienced

Dong Nai

Go to top of page